yarn bases

All the bases I use are from spinning mills that guarantee the welfare of the animals their fiber comes from.

Alle garens die ik gebruik komen van spinnerijen die dierenwelzijn garanderen.

merino/silk/ramie

60% extra fine merino wool (non-superwash)
20% silk/zijde
20% ramie

425m/ 100g
464yds/ 3,5oz.

This base has a beautiful shine, because of the silk. The ramie makes this yarn strong enough to make socks without the need of nylon. Ofcourse there are endless possibilities with this yarn! The yarn is verry soft and smooth. 

Dit garen heeft een prachtige glans door de zijde die erin zit. De ramie zorgt voor sterkte, waardoor dit garen prima geschikt is om sokken mee te maken zonder gebruik van nylon. Natuurlijk zijn de mogelijkheden eindeloos! Het garen is heel erg zacht en glad.

merino dk

100% falkland fine merino wool (non-superwash)

240m/ 100g
262yds/ 3,5oz.

This base is verry soft and bouncy. Most people experience absolute no irritation with skin contact. The stitch definition is beautiful!

Dit garen is super zacht en veerkrachting en geeft bij de meeste mensen absoluut geen irritatie tegen de huid. De steekdefinitie is prachtig!

corriedale twist

100% corriedale (non-superwash)

400m/100g
473yds/3,5 oz.

This yarn is very strong and still very soft. You will get a beautiful stitch definition because of the extra twist in the yarn. The combination of corriedale and the extra twist makes that yarn is very suitable for making sock, even without the nylon content.

Dit garen is heel sterk en ondanks dat toch zacht. Door de extra twist in de draad geeft het een prachtige steekdefinitie. De combinatie van corriedale en de extra twist maakt dat dit garen ook geschikt is voor het breien van sokken, ondanks dat er geen nylon in zit.

mini set bfl-masham

non-super wash

5x90m/5x20g
5x98yds/5×0,7oz.

A blend of Bluefaced Leicester and masham, both from England. Al 5 skeins are blended in a different way to get a different natural colour. By dying over these different shades of wool you get a natural fade. This yarn blooms a lot and will be softer after usage and washing.

Dit is een blend van Bluefaced Leicester and masham, beiden uit Engeland. De 5 stengen zijn allemaal in een andere verhouding gemengd, waardoor de natuurlijke kleur van deze anders is. Door deze verschillende blends te verven krijgen deze minisets hun natuurlijke verloop. Dit garen zet wat uit als je het gaat gebruiken. Het garen wordt zachter met gebruik en na het wassen.

alpaca/wool

80% alpaca
20% extra fine merino (non-superwash)

175m/50g
191yds/1,75oz.

This yarn is extremely soft and drapy. Touching this yarn is on your own risk, you won’t be able to put it down anymore.

Dit garen is extreem zacht en soepel. Aanraken van dit garen is op eigen risico, je zult het niet meer neer willen leggen.